Home

Ce este un Incubator de Afaceri?

Incubatorul de afaceri este o structură creată pentru sprijinirea dezvoltării firmelor aflate la început de activitate.

Firmele incubate sunt găzduite în incubator pe o perioadă de 3 ani. În acest interval firmele beneficiază de birouri bine dotate şi utilate, suport financiar şi servicii de consultanţă. Afla mai multe

Cum aplica firmele?

Selecţia se face în baza ideilor de afaceri prezentate în cadrul unui plan de afaceri şi a următoarelor criterii stabilite prin Procedura de Implementare a Programului Naţional Multianual de Înfiinţare şi Dezvoltare de Incubatoare Tehnologice şi de Afaceri în România

  • Întreprinderea trebuie să fie nou înfiinţată sau cu un istoric de funcţionare de maxim doi ani.
  • Întreprinderea trebuie să aibă sediul social în regiunea arondată Incubatorului de Afaceri, în cazul nostru, judeţul Timiş
  • Întreprinderea trebuie să desfăşoare numai activităţi de producţie de bunuri şi/sau de prestări servicii , să se încadreze în categoria IMM-urilor şi să se clasifice ca întreprinderi autonome , potrivit legislaţiei în vigoare
  • În cazul întreprinderilor nou-înfiinţate, acestea trebuie să prezinte, în termen de 30 zile de la data selecţiei, dovada înmatriculării la oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul unde îşi are sediul întreprinderea